Bæredygtige tiltag

FN's VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Hvad er FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling?

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor på.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Klinikken ønsker at tage del i og følge FN-initiativet. Enkelte af de 17 verdensmål er ikke relevante for klinikkens arbejdsområde, og ved andre føler vi os dækket ind ved det, at vi bor i en velfærdsstat med demokratiske principper. Endvidere har mange af de 169 delmål fokus på udviklingslandendes udfordringer. For at fokusere vores indsats har vi forsøgt at arbejde på at udvikle klinikkens kultur og målsætninger indenfor 4 af de 17 verdensmål.

Verdensmål 3

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

 • Vi er stor-sponsor for Danske hospitalsklovne samt firmasponsor for Danmission som hjælper med dialog, fattigdomsbekæmpelse, uddannelse og kirkevækst i udviklingslande i Afrika, Mellemøsten og Sydøstasien.
 • Vi er tandklinik for Blå Kors Hjemmet i Skannerup samt for udrejsecenter Kærshovedgaard i Bording, som er center for afviste flygtninge og immigranter

Klinikkens mål:

Fortsat være sponsor og hjælpe ovennævnte grupper. 

Verdensmål 4

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Delmål 4.4: Inden 2030 skal antallet af unge og voksne, der har relevante færdigheder, herunder tekniske og erhvervsfærdigheder, for ansættelse, anstændige job og iværksætteri, øges væsentligt.

 • Kvalitetsuddannelse: Klinikkens medarbejdere holder sig opdateret med relevante kurser og bruger eksperter som sparringspartnere i alle funktioner. Lige fra regnskab og it til tandlægefaglige emner. 
 • Protokol: Gennem faglige fokuspunkter sætter vi ved vore medarbejdermøder nye mål for på den måde at følge den faglige udvikling internt og eksternt. Nye mål og procedurer føres til protokols og udviklingen i forhold til denne følges og afstemmes på personalemøder.
 • Den rummelige arbejdsplads: Klinikken har haft tandlæge, klinikassistenter og tandplejer i arbejdsprøvning som alle har det til fælles at de har haft fysiske eller psykiske udfordringer , som gør, at de har været i tvivl om de har kunnet arbejde i en normal arbejdsrelation.
  Klinikken ønsker altid at have en elev under uddannelse hos os. Vi har for øjeblikket ansat Mette som klinikassistentelev. 
 • Tandlæge Maja er ansat under et specielt forløb, hvor hun afpasser timetal og perioder med arbejdsfrihed således at det passer med hendes træning som elite-orienteringsløber. Hun har 7 verdensmesterskaber i orienteringsløb og forbereder sig i 2021 til VM i Danmark samt ønsker at kvalificere sig til OL i 5000 meter løb i Tokyo. Hun vil derfor være på træningslejre det meste af 1. halvår 2021.
 • Media som er kurdisk flygtning fra Syrien har været ansat på klinikken i arbejdsprøvning som klinikassistent siden maj 2020. Vi har haft Zozan i et lignede forløb og ønsker fortsat at være base for mennesker, der ønsker et sådan forløb.

Klinikkens mål:

At videreudvikle klinikkens samarbejde med sparringspartnere for at videreudvikle kvalitet i alle forhold. At bringe den viden i spil, som man kommer hjem med fra kurser. Personalemøderne er det centrale forum for dette. At have ansat elev i det omfang det er muligt. I samråd med medarbejderne at give positiv respons når vi bliver kontaktet mht. anmodning om arbejdsprøvning.

Verdensmål 7

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Delmål 7.2: Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

Bæredygtig energi: 

 • Vi modtager el fra Grøn energi, som bruger alternative energikilder i det omfang det er muligt. 
 • Vi er medlem i ”CO2-neutral-hjemmeside” som vi betaler et årligt fast beløb, som udligning for det CO2 forbrug der er ved brug af vores it- og hjemmeside. Det indbetalte beløb benyttes til at plante træer i forhold til det aktuelle forbrug. 
 • Vi har lavenergipærer i det omfang det er muligt på klinikken.

Klinikkens mål:

Holde øje med markedet og søge de bedste produkter til prisen.

Verdensmål 12

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Delmål 12,5: Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

 • Vi bruger bæredygtige materialer i stedet for plastkrus og andre plastting hvor det er muligt at skifte til bæredygtige alternativer 
 • Vi laver affaldssortering.
 • Vi benytter lokale håndværkere og leverandører i det omfang det er muligt.
 • For blandt andet at spare på materialer er målet at skanne tænder til protetisk arbejde i stedet for at tage aftryk i det omfang det er muligt. 
 • At bruge digital korrespondance (telefon, sms og mail) i det omfang det er muligt, så forbrug af papir og postvæsen nedbringes mest muligt.
 • Søge Svanemærket ved indkøb af sæber, rensemidler etc. 

Klinikkens mål:

Holde øje med markedet og indkøbe bæredygtige materialer.