E-CIGARETTER

Sådan skader e-cigaretter munden

Mere og mere forskning tyder på, at e-cigaretter kan give skader i munden.

Fem procent af den voksne befolkning bruger e-cigaretter dagligt, ugentligt eller sjældnere. Det viser tal fra 2018. Størstedelen bruger e-cigaretter med nikotin, som er svært afhængighedsskabende.

Hvad er en e-cigaret?

E-cigaretten består af en beholder med e-væske, et batteri og en brænder, der opvarmer væsken og omdanner den til en aerosol, som er luftbårne partikler. Aerosolen inhaleres ned i lungerne. Der findes over 500 e-cigaretmærker og forskellige generationer af e-cigaretter.

Hvad indeholder e-væskerne?

Der findes ikke en samlet oversigt over indholdsstoffer, og e-væskerne findes i alle mulige varianter og kombinationer. E-cigaretten indeholder primært stofferne propylenglykol og glycerol samt forskellige smags- og aromastoffer, fx tobak, men¬tol, cola, jordbær og vingummi. E-væsken kan også indeholde nikotin i forskellige koncentrationer.

Er det skadeligt at bruge e-cigaretter?

Dampe fra elektroniske cigaretter indeholder kemiske stoffer og partikler. Man ved ikke, hvor skadeligt det er at indånde dampene, men der er fundet kræftfremkaldende og sundhedsskadelige stoffer, partikler og tungmetaller i e-røg. Der mangler dog langtidsstudier, der kan vise noget om de skadelige effekter af e-cigaretter over tid. Børn og unge er særligt sårbare over for nikotin og andre kemiske stoffer i e-røgen, fordi deres hjerne og organer endnu er under udvikling.

Kan e-cigaretter give skader i munden?

Forskning viser, at de almindeligste bivirkninger i mundhule og svælg er tørhed, irritation og hoste. Mere og mere forskning tyder på, at e-cigaretter kan øge risikoen for forskellige tandsygdomme og komplikationer. I enkelte tilfælde er e-cigaretten eksploderet i munden og har ødelagt tænder og mundhule.

Studier viser, at e-cigaretter kan:

  • Skade cellerne i munden på samme niveau som var man udsat for tobaksrygning
  • Øge risikoen for parodontitis og tandtab
  • Give DNA-skader, hvilket tyder på potentiel kræftdannelse på lang sigt
  • Give skader i munden pga. smagsstofferne, fx menthol
  • Øge risikoen for caries pga. søde smagsstoffer

Gravide frarådes at bruge e-cigaretter

Det frarådes, at gravide bruger e-cigaretter. Nikotin er skadeligt for det ufødte barn og kan også være sundhedsskadeligt for moderen. Det gælder også nikotin fra e-cigaretter. Man ved ikke, hvordan de andre kemiske stoffer og partikler i e-cigaretter påvirker fosteret. Hvis du ammer, anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at du ikke bruger e-cigaretter.

Kan e-cigaretter bruges til rygestop?

Der er ingen e-cigaretter på Lægemiddelstyrelsens liste over godkendte rygestopmidler. Nogle starter med at bruge e-cigaretter for at holde op med at ryge cigaretter, men der er ikke evidens for, at e-cigaretter er et godt rygestopmiddel. Tværtimod viser studier, at cirka 8 ud af 10 rygere, der begynder på e-cigaretter, bliver ved med at ryge, selvom de også bruger e-cigaretter, og studier viser, at de ikke reducerer antallet af cigaretter. Undersøgelser tyder på, at børn og unge, der bruger e-cigaretter, har større risiko for at begynde at ryge tobak. Man ved endnu ikke, om blandingen af stoffer i cigaretter og e-cigaretter kan give en sundhedsskadelig cocktaileffekt.

Hold e-cigaretter og e-væsker væk fra børn

Nikotin er giftigt at indtage og få på huden, og børn er særligt følsomme overfor nikotin. Placer derfor altid e-cigaretter og e-væsker uden for børns rækkevidde. Symptomer på nikotinforgiftning er bl.a. ildebefindende og opkastning.

Hvis du eller et barn ved at uheld indtager e-væske, så kontakt Giftlinjen på tlf.: 82 12 12 12 eller tag på skadestuen. Telefonen er åbent døgnet rundt.

Hjælp til rygestop?

Hvis du vil have hjælp til dit rygestop, kan du kontakte Stoplinien på tlf. 80 31 31 31 eller ved at sende en sms med ”rygestop” til 1231. Du kan også kontakte din kommune for at høre nærmere om deres gratis rygestoptilbud. 

Kilder:

Charlotta Pisinger, professor i tobaksforebyggelse, Københavns Universitet
Kræftens Bekæmpelse
Sundhedsstyrelsen