Tandsundhed Uden Grænser

Tandsundhed Uden Grænser

Hvad er Tandsundhed Uden Grænser

Vores mission i Tandsundhed Uden Grænser er at forebygge tandsygdomme og dermed bidrage til at sikre bedre liv blandt børn i fattige lande.

Vores kerneopgave er at etablere lokal skoletandpleje, for vi ved, at forebyggende arbejde og tandbørsteprogrammer har stor effekt. Vi skaber lokal skoletandpleje som forankres i lokale partnerskaber.

Desuden er vi i dialog med beslutningstagere i vores programlande for at få indført bæredygtig tandpleje i sundhedsplanerne.

Det bærende værdigrundlag i vores arbejde er udviklende samarbejde, faglighed og ligeværd.

Vores vision er, at vi med tiden kan hjælpe millioner af børn i verden. Det skal ske i store private og offentlige partnerskaber.

Klinikpartnerskab

Ved at være klinikpartner er vi med til at aktivt at afhjælpe uligheden i verden, støtte FN’s verdensmål og yde en stor hjælp til at fremme fattige børns trivsel, helbred og muligheder for uddannelse og læring.

Støt Tandsundhed Uden Grænser